Základní škola Třemošná

Dokumenty


Zahájení školního roku 1. 9. 2015
Ředitelské volno 16. 11. 2015, 21. – 22. 12. 2015
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2015
Vánoční prázdniny 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Vysvědčení za 1. pololetí 28. 1. 2016
Pololetní prázdniny 29. 1. 2016
Jarní prázdniny 1. 2. – 7. 2. 2016
Velikonoční prázdniny 24. 3. a 25. 3. 2016
Vysvědčení za 2. pololetí 30. 6. 2016
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2016
Zahájení školního roku 2016/2017 1. 9. 2016

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání dle § 36 odst. 4 školského zákona proběhne dne 19. 1. 2016, náhradní termín 9. 2. 2016.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde