Základní škola Třemošná

Školská rada


Školská rada při Základní škole Třemošná je šestičlenná, funkční období je tři roky, zasedá minimálně dvakrát ročně.
Projednává a schvaluje záležitosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon).

Složení školské rady pro období 2015 – 2017:

za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Kateřina Dubská Ph.D.
Ing. Milan Bednář
za zřizovatele:
Mgr. Petr Žižka
Václav Stehlík
za pedagogické pracovníky školy:
Mgr. Marcela Kolářová
Mgr. Ivana Kuhnová
Na prvním zasedání, které se uskutečnilo 12. 1. 2015 od 15:00 hodin ve sborovně školy, byl projednán a schválen jednací řád školské rady a proběhly
volby předsedy, místopředsedy a zapisovatele s tímto výsledkem:

Předseda: Mgr. Marcela Kolářová
Místopředseda: Ing. Milan Bednář
Zapisovatel: Mgr. Ivana Kuhnová
Zákonní zástupci mohou své názory, podněty a připomínky k činnosti školy zasílat všem členům školské rady.

Kontakt na předsedkyni: kolarova@zstremosna.cz

Obecná e-mailová adresa školské rady: rodictremosna@seznam.cz

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat